по

по
прийм., з місц. і знах. відмінками. по. в сполученні з словами стає префіксом, який надає словам нового або відтінку нового значення слів. Слова з префіксом по. в своїй більшості мають те саме значення, що й в українській літературній мові, і відрізняються від неї тільки місцем наголосу, напр.: побабчений, побабчитися, побавити, побавитися, побазграний, побазграти, побаранілий, побекати, побесідувати, побігати, побідкатися, побій, побілений, побілювати, побілюватися, побільшений, побільшуватися, побільшити, побільшитися, побільшуючий, поблажливий, поблажливіст, поблискувати, поблискуючий, побліднути, поблякнути, поболювати, поборений, побоюватися, побратаний, побратим, побренькати, побренькувати, побридитися, побризкати, побризкатися, побринькувати, побудливий, побулькувати, побусурманитися, побавити, побавитися, поважити (на вазі), поварений, повбиваний, поведений, повезений, повезти, повелителька, повернений, повернутий, повесільному, повести, повестися, повечеряти, повзати, повзти, повздовж, повыбиваний, повывалювати, повывірчувати, повыдавлювати, повыдираний, повидіти, повыдовбувати, повыїдати, повыкльовувати, повыколюваний, повыколювати, повыкогуваний, повыкорінювати, повыкохувати, повыкошувати, повыкреслювати, повыкручуваний, повыкручувати, повыкурювати, повылазити, повыламувати, повыломлюваний, повылуплюватися, повымазувати, повыманювати, повымиваний, повымінюваний, повымітаний, повыморювати, повыморюватися, повымотувати, повымочувати, повымощувати, повыняньчувати, повыорювати, повыпалювати, повыпарювати, повыписувати, повыпитувати, повыплачувати, повыплітуваний, повыпльовувати, повыполювати, повыпростовуватися, повыпростовувати, повыраховувати, повырізуваний, повырізувати, повыроблюваний, повырубувати, повырощувати, повыряджувати, повыряджуватися, повысаджувати, повыселювати, повыскакувати, повыскубувати, повыслужуватися, повысмикувати, повысовуватися, повыстрілювати, повыстромлювати, повыстругувати, повысушувати, повытиканий, повытісувати, повыточувати, повыточуваний, повытруювати, повытягуваний, повытягувати, повыходжувати, повыходити, повыхолоджувати, повыхоплювати, повыціджувати, повычерпувати, повычісувати, повышиваний, повыщерблювати, повыщипуваний, повіданий, повідомити, повідомлений, повідомлятися, повірити, повісити, повістяр, повіт, повітроохолоджувач, повітроочищувальний, повішаний, повішати, повішений, повіяти, повіятися, повкопуваний, повкопувати, повкриваний, повлазити, повлежуватися, повмазувати, повмиваний, повмуровувати, повнаджуватися, повнісінько, повновіковий, повносити, повнурюватися, поводити, повести, поводитися, поволенькы, поворот, повписувати, повпихати, повсаджувати, повскакувати, повтор, повторений, повторюваний, повторюваня, повторювати, повходити, повчіплюватися, повшиваний, пов'язаний, пов'язувати, пов'язуватися, пов'янути, погавкати, погавкувати, поганити, поганьблений, погашений, погибельний, погикуватися, погиркати, погіршати, погіршувати, погіршуватися, погладити, погладшати, погніватися, погоджений, погоджувати, погоджуватися, погоїти, погоїтися, погойдувати, погойдуватися, поголос, поголубитися, погорбитися, погордливо, погороджений, погребати, погрожувати, погром, погрюкувати, погублений, погуркати, погуркувати, погуторити, подавальниця, подавлений, поданий, подаруночок, податливий, подвигати, подвоєний, подвоїти, подвоювати, подвоюватися, поденщина, подержати, подержатися, подзенькувати, подзвонювати, подзенькати, подзьобувати, подибати, подичавіти, поділений, поділка, поділюваний, подіяти, подмухати, подоважувати, подоварювати, подоварюватися, подовбаний, подовжений, подовжити, подоляк, подомашньому, подописувати, подорож, подруга, подумати, подумувати, подушечка, подушений, подякувати, поет, поєднатися, поєднаний, поєднувати, поєднуватися, пожадливо, пожадливий, пожалувати, пожалуваний, пожалуватися, пожвавлений, пожвавлювати, пожвавлено, пожвавити, пожвавлюватися, пожертвувати, пожиле[...], пожовкнути, пожолобити, пожолобитися, позабираний, позаболочуваний, позаболочувати, позаболочуватися, позабризкуваний, позабризкуватися, позаброджувати, позабруднювати, позабудовувати, позавалюваний, позавалювати, позавиваний, позавидувати, позавішуваний, позавішувати, позавіювати, позаводити, позаводитися, позавозити, позавойовувати, позаушник, позав'язуваний, позав'язувати, позав'язуватися, позагачувати, позагарбувати, позагиджувати, позаглушувати, позагороджувати, позагортаний, позагоювати, позагоюватися, позадираний, позадумуватися, позадурювати, позадушувати, позажурюватися, позаздрити, позакачуваний, позакачувати, позакінчувати, позаклеюваний, позаклеювати, позаколисувати, позакопуваний, позакопувати, позакочуваний, позакочуватися, позакрашувати, позакреслювати, позакриваний, позакручуваний, позакручувати, позакручуватися, позакуплювати, позакурювати, позакутувати, позалагоджувати, позалазити, позалажувати, позалежуватися, позаливаний, позализувати, позаліплюваний, позаліплювати, позаляпувати, позамазуваний, позамазувати, позамазуватися, позаматковий, позамиканий, позамінювати, позамішувати, позаморожувати, позамотувати, позамулювати, позамулюватися, позамуровувати, позамучувати, позаносити, позаорювати, позпаковувати, позапалювати, позапаскуджувати, позапечатувати, позапинаний, позапираний, позаписуваний, позаписувати, позапізнюватися, позаплакуватися, позаплачувати, позаплітуваний, позаплямлювати, позаповнювати, позапроваджувати, позапрошувати, позарівнювати, позарошуватися, позарубувати, позасаджувати, позасиланий, позасинювати, позасіюваний, позаслинювати, позаслонюваний, позасмажувати, позасмажуватися, позасмалювати, позасмальцьовувати, позасмоктувати, позасмучувати, позасновувати, позасовувати, позасолювати, позаспокоювати, позастелювати, позастоюватися, позастрілювати, позастругувати, позастуджуватися, позасукувати, позасушувати, позатиканий, позатираний, позатримувати, позатуляний, позатягуваний, позафарбовувати, позаховувати, позаходити, позачитуватися, позашиваний, позашморгувати, позашпакльовувати, позашпилювати, позбавлений, позбиваний, позбуджувати, позбуджуватися, позвалювати, позварювати, позвішуваний, позвішувати, позвіювати, позводити, позвозити, позволити, позв'язувати, позголювати, позгорблюватися, поздавлювати, поздираний, поздоровкати, поздоровкатися, поздоровлений, позеленений, позискувати, позивний, позитив, позитивізм, позір, позлазити, позламувати, позлежуватися, позливаний, позливувати, позліплювати, позлущуватися, позмінювати, позморщувати, позмотувати, позмочувати, познайомити, познайомитися, познайомлений, познакомити, позначений, позначити, позначувати, позносити, позношувати, позношуватися, позолочений, позолочувати, позриваний, позрізувати, позрощувати, позрубувати, позсаджувати, позскакувати, позціджувати, позчіплювати, позшиваний, поіншому, показувати, покашлювати, покаламутити, покапати, покалічити, покалічений, покалічитися, покаляний, покараний, покаркати, покатоличити, покашляти, покаятися, поквапитися, поквакати, поквасити, покільчений, покінчений, покладений, покладкы, покладливий, покланятися, поклацати, поклеїти, поклепаний, покликати, покликаний, покліпати, поклякнути, покняжити, покозачитися, покоїти, покоїтися, поколений, поколотий, покопаний, покорений, покоробити, покорочений, покорчити, покотистий, покошений, покошлатитися, покоштувати, покрадений, покрапати, покрашений, покраяний, покраяти, покреслити, покривджений, покривдити, покривлений, покрикувати, покрій, покріпачений, покріпачити, покріплений, покровителька, покроєний, покроплений, покрохмалити, покручений, покрякати, покуйовдити, покукурікати, покулитися, покупний, покусаний, покутувати, покучерявлений, полагоджений, полагодити, полакомитися, поламаний, полапатися, полатаний, полегшати, полегшити, полежалий, поливаний, поливний, полискувати, полискуватися, полишений, пліклініка, поліп, поліплений, поліпшати, поліпшити, пліпшуватися, поліпшувач, політ, політика, полічений, пловлений, пологовий, положений, полон, полуплений, полущити, полюблений, полювач, полядвиця, поляпаний, поляпати, поляскувати, помазаний, помазатися, помазок, помазати, помащений, помекати, поменшати, помережати, померкнути, помешканя, помийниця, помилуваний, помилувати, помиршавіти, помислити, поміряний, поміряти, помірятися, помісячно, помісячний, помішаний, поміщений, поміщиня, помножений, помножити, помножуватися, помовчати, помолодшати, помолотий, поморений, поморожений, поморозити, поморочити, поморщити, помочений, поміряти, помучений, помучити, помучитися, пом'якшати, пом'якшений, пом'якшуватися, понабиваний, понаварювати, понавішаний, понавішуванй, понаводити, понавозити, понав'язувати, понагодовувати, понагороджувати, понаготовлювати, понадіваний, понадіятися, понадаровувати, понадколювати, понадкраювати, понадкушувати, понадламувати, понадломлювати, понадоювати, понадпилювати, понадписувати, понадрізувати, понадрубувати, понадруковувати, понадтісувати, поназбирувати, поназначувати, поназносити, понаїхати, понаквашувати, понаклеювати, понаколювати, понакопувати, понакочувати, понакошувати, понакреслювати, понакручувати, понакурювати, поналагоджувати, поналазити, поналамувати, поналиваний, поналіплювати, понамазувати, понамальовувати, понамащувати, понамінювати, понамолочувати, понамочувати, понамощувати, понамулювати, понаносити, понапалювати, понапаскуджувати, понаписуваний, понаписувати, понаплоджувати, понаповнювати, понапоювати, понараховувати, понарізувати, понароблювати, понароджувати, понаряджувати, понасаджувати, понасіювати, понасмажувати, понасмічувати, понасовувати, понасолювати, понаставлювати, понастромлювати, понастроювати, понастругувати, понасуплюватися, понасушувати, понатикувати, понатомдюватися, понатрушувати, понатягувати, понаучувати, понафарбовуватися, понахмурюватися, понаховувати, понаходити, понаціджувати, поначитуватися, поначіплюватися, понашиваний, понашому, поневолений, поневолювати, поневолювач, понижаючий, понишпорити, понищити, понівечити, поновлений, поновлювати, поносити, поношений, понтон, понукувати, понурити, понюхати, понявкати, понятливий, пооббиваний, пообважувати, пообвалювати, пообвішуваний, пообвіювати, пообв'язувати, пообголювати, пообгороджувати, пообдаровувати, пообдираний, пообдурювати, пообідати, пообкопувати, пообкошувати, пообкроплювати, пообкручувати, пообкурювати, пообкутувати, пообкушувати, пооблазити, пообламувати, пооблатувати, пообліплюваний, пооблуплювати, пообляпувати, пообмазувати, пообмальовувати, пообмащувати, пообмінювати, пообмолочувати, пообмотувати, пообмуровувати, пообносити, пообнюхувати, пообпалювати, пообпарювати, пообпилювати, пообписувати, пообполювати, пообпоювати, пообрізувати, пооброблювати, пообрублювати, пообрубувати, пообсаджувати, пообскубувати, пообсмалювати, пообсмолювати, пообсновувати, пообстругувати, пообсушувати, пообтиканий, пообтісуваний, пообтісувати, пообточувати, пообтріпувати, пообтрушувати, пообтягувати, пообходити, пообшарпувати, пообшиваний, пообшкрябуваний, пообшпадювати, пообшукувати, пообгороджувати, поогороджувати, поодламувати, пооднаходити, поодписувати, поодружуватися, поодходити, поодціджувати, поодурювати, поодчіплювати, пооженювати, поойкати, поописувати, поосаджувати, пооскалюватися, поосмолювати, поосушувати, поотруювати, поохкати, поохкувати, попадати, попанькати, попарений, попарити, попахкати, поперебиваний, поперевішувати, попереводити, поперев'язувати, поперегороджувати, попереджувати, попередниця, попереіначувати, поперекопувати, попереркошувати, поперекроювати, поперекручувати, поперелазити, попереламувати, попереломлювати, поперемінювати, поперемішувати, поперемолочувати, поперемотувати, поперенаджувати, попереносити, попереорювати, поперепалювати, поперепилювати, попереписувати, попереплачувати, попереплутувати, поперерізувати, поперероблювати, поперерубувати, попересаджувати, поперерсіювати, поперескакувати, попересмажувати, попересолоджувати, попересолювати, попересушувати, попереучувати, поперехылюватися, попереходити, поперечити, попечений, попирскати, попискувати, пописувати, попихачка, попиячити, попід, попідбиваний, попідважувати, попідводити, попідв'язувати, попідгодовувати, попідголювати, попідгоювати, попіддурювати, попідклеювати, попідкопувати, попідкручувати, попідкурювати, попідмазувати, попідмащувати, попідмочувати, попідпалювати, попідписувати, попідпоювати, попідрізувати, попідрублювати, попідрубувати, попідсаджувати, попідсушувати, попідходити, попідчищувати, попідшиваний, поплакати, поплачений, поплетений, поплисти, поплічниця, поплутаний, поплутати, поплутатися, поплюскатися, поплямлений, поповзти, поповнений, поповнити, поповнювати, попоморочитися, попомучити, поправлений, поправитися, поприбиваний, попроводити, попривозити, поприв'язувати, опридумувати, поприклеювати, поприколювати, поприкорочувати, поприкочувати, поприкрашувати, поприкручувати, поприлазити, поприліплювати, попримазувати, поприманювати, поприносити, поприпалювати, поприпасовувати, поприпинаний, поприписувати, поприроблювати, поприскакувати, поприскати, поприсмалювати, поприсолювати, попристосовувати, попристроювати, поприсуджувати, попритуплювати, поприходити, попричаюватися, попричісувати, попришиваний, попришпилювати, поприщеплювати, поприщитися, поприщулюватися, поприбувати, попробуджувати, попровадити, попровалювати, попроколювати, попрокопувати, попролазити, попроломлювати, попромінювати, попромочувати, попроорювати, попрополювати, попрориваний, попрорізувати, попророщувати, попросвердлювати, попростому, попросту, попрочитувати, попрятати, попсуватися, попудрити, попурхати, попустошити, попухнути, попутати, попутниця, пора, порадити, порадниця, порадувати, поражений, поранений, поранити, поранитися, пораїти, пораїтися, порваний, порепаний, поривчастий, порикувати, порипати, порівнювати, порівнюватися, порідшати, порізаний, порізати, породжувати, породистий, порожняк, порожньо, порозбиваний, порозбираний, порозбуджувати, порозбуркувати, порозважувати, порозвалювати, порозвішаний, порозвішати, порозвішувати, порозводити, порозвозити, порозв'язувати, порозгороджувати, порозгублювати, пороздзвонювати, пороздираний, пороздмухувати, пороззуваний, порозказувати, порозкладаний, порозкладувати, порозклеювати, порозколювати, порозкопувати, порозкриваний, порозкутувати, порозлазитися, порозламувати, порозливаний, порозляпувати, порозмазувати, порозмальовувати, порозмішувати, порозміщувати, порозмножувати, порозмотувати, порозмочувати, порозносити, порозорювати, порозпаковувати, порозпалювати, порозпечатувати, порозпилювати, порозпилюватися, порозписувати, порозписуватися, порозпитувати, порозпліскувати, порозплутувати, порозпорювати, порозпорюватися, порозпукуватися, порозріджувати, порозрізувати, порозсаджувати, порозсідлувати, порозскакуватися, порозстрілювати, порозтринькати, порозтріпувати, порозтрушувати, порозтягувати, порозуміншати, порозхлюпувати, порозхлюпуватися, порозходитися, порозхристуватися, порозчепірювати, орозчепірюватися, порозчісувати, порозшукувати, порок, порости, порохнявіти, порохно, пороховий, порошок, порпати, порпатися, порскати, портрет, портфель, порубаний, порум'янити, порухати, поручителька, поручительство, поручкатися, порушити, порушуватися, порцеляновий, порядненкый, порядочок, посаджений, посадочний, посватаний, посвататися, посвинячому, посвоячений, посвоячити, посвячувати, посередництво, посередниця, посередничати, посивіти, посиґналити, посилений, посилити, посилочка, посилювати, посилювач, посиніти, посипаний, посипати, посипатися, посів, посідач, посідки, посіпати, посіпуватися, посічений, посіяний, посіяти, посіятися, поскакувати, поскалити, поскалічувати, поскаржитися, поскиглити, поскінчувати, поскладаний, поскладувати, посклеювати, посклеюватися, посколювати, поскорочувати, поскорчувати, поскорчуватися, поскочувати, поскочуватися, поскошувати, поскрипувати, поскрібок, поскручуваний, поскручувати, поскубати, поскубувати, послабити, послаблювати, посланий, послинити, послугач, послуговувати, полужливий, посмажитися, посмикати, посьмішкуватися, посол, посолений, посолоджений, поспалювати, посписувати, посплачувати, поспродувати, постав, поставити, поставитися, поставщик, постаріти, постарітися, постелений, постискувати, постоювати, постояти, пострілювати, построїти, поструганий, постулювати, поступка, постягувати, посуватися, посунути, посушливий, посхвачуватися, посходити, потарабанити, потверджувати, потвердити, потвоєму, потворище, потермосити, потискувати, потиснути, потовкти, потовчений, потовщати, потолочити, потоплений, поточений, потрачений, потратити, потривожити, потриманий, потріскати, потріскатися, потроєний, потроювати, потуманити, потурчитися, потягнений, потягуватися, потьопати, потьохкати, поутверджувати, поутворюватися, поутеплюватися, поутримувати, пофиркати, пофоркати, похапливий, похвала, похвалювати, похлипати, похлюпатися, похнюпитися, похований, походити, похорон, поцмокатися, поцьомати, почапати, почухувати, поширити, пошпортати.

Словник Лемківскої Говірки. . 2001.

Синонимы:

Антонимы:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»